Monday, 23 January 2017

Redlo - "Snorelo"


Redlo is snoring in Threefingerlo - that's their own language =)

FIN: Redlo kuorsaa threefingerloksi - se on heidän oma kielensä =)

No comments:

Post a Comment

Comments will appear after they have been accepted.

FIN: Kommentit ilmestyvät blogiin, kun ne on hyväksytty.